Pavilon opů

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec