header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en

Lestari

S českou neziskovou organizací Lestari začala ZOO Liberec aktivněji spolupracovat v roce 2016 a plynule tím navázala na dlouhotrvající podporu a spolupráci s indonéskou organizací ISCP, jejíž ochranářské aktivity počátkem roku 2016 převzala právě organize Lestari.

Lestari se věnuje především problematice palmového oleje, který představuje jednu z největších ekologických problémů jednadvacátého století, a to jak pomocí kampaně v české Republice, tak pomocí aktivit vyvíjených přímo v zemích, kde jsou ohrožovány vzácné ekosystémy. V těchto zemích Lestari ve spolupráci s místními organizacemi dále rozvíjí ochranářské a výzkumné aktivity.

ZOO Liberec s organizací spolupracuje především na dvou indonéských projektech - Bangkaru a Beo.

BANGKARU

Bangkaru je indonéský ostrov v Indickém oceánu, ležící přibližně 70 km od ostrova Sumatra. Jedná o neobydlený tropický ráj s původním primárním deštným pralesem, ve kterém žije mnoho ohrožených druhů zvířat. Mezi ně patří i loskuták niaský, který byl do nedávna považován za v přírodě vyhynulý druh. Na pláže tohoto panenského ostrova pravidelně připlouvají 3 ze 7 druhů mořských želv klást svá vejce. Jedná se o jeden z mála původních a především člověkem nezničených ekosystémů v Indonésii a z toho důvodu čelí ostrov Bangkaru velkému nájezdu pytláků z okolních ostrovů.
ZOO Liberec se s organizací Lestari podílí na záchraně tohoto vzácného ekosystému pomocí najatých rangerů, kteří permanentně ostrov hlídají, a především prostřednictvím moderních informačních technologií, které mají detekovat přítomnost pytláků na pevnině a upozornit rangery k akci. Díky těmto technologiím budeme moci prakticky eliminovat pytlácké útoky a ponechat tak ostrovu jeho nedotčenost.

BEO


Beo je indonéský název ptáka loskutáka. ZOO Liberec je zapojena do ochrany loskutáka niaského, který byl po dlouhá léta považován za v přírodě vyhynulý. Vědeckému týmu ZOO Liberec se v létě roku 2015 podařilo najít dva volně žijící jedince tohoto druhu na ostrově Nias a v prosinci téhož roku životaschopnou populaci na ostrově Bangkaru.
Jelikož je ostrov Bangkaru pod intenzivním tlakem ze strany pytláků, je naším cílem vytvořit další záchovnou populaci loskutáků niaských v zajetí. Společně s organizací Lestari se snažíme nalézt poslední jedince tohoto druhu, kteří jsou chováni jako domácí mazlíčkové v klecích místních obyvatel. Jelikož se jedná o kriticky ohrožený druh, je jeho chov z zajetí zakázán. Společně s místními úřady je možné tyto černožluté pěvce zabavovat a umisťovat do chovného centra. Za tímto účelem byly na jihu ostrova Nias vybudovány dvě voliéru, které budou sloužit k rozmnožování těchto vzácných jedinců. 

Novinky a reporty z projektu:

Pracovníkům Zoologické zahrady Liberec se podařilo odhalit a zatknout gang pytláků a pašeráků želvích vajec na Sumatře.

 

 

 

 

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:90 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:60 Kč
Studenti senioři nad 65 let:60 Kč
Otevírací doba
Denně 9.00 - 17.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu ZOO Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost