header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
animal.less

Pavián pláštíkový

Latinsky:Papio hamadryas
Anglicky:Hamadryas Baboon
 • Pavián pláštíkový
 • Pavián pláštíkový

Pavián pláštíkový obývá africký kontinent a Arabský poloostrov (Jemen, Saudská Arábie). V Africe se vyskytuje v Súdánu, Etiopii, Eritrei, Somálsku a v Džibutsku. Zde ho nalezneme v nejrůznějším prostředí, ale vždy poblíž vodního zdroje. Preferuje skalnaté pouště, polopouštní stepi, savany, horské lesy a travnatá pláně do nadmořské výšky 2600 m.

Jeho krátké končetiny jsou dobře přizpůsobeny životu na zemi. Paviáni umí také šplhat po stromech, ale nejsou příliš obratní, na zemi jsou mnohem rychlejší. Při velkých vedrech nalézají útočiště ve skalních skulinách, jejich šedohnědá srst dokonale splývá s barvou skály. Samci jsou mohutnější, mohou být i dvakrát těžší než samice (21 kg) a jejich tělo je ozdobeno stříbřitou hřívou. 

Většinu dne věnuje pavián vyhledávání potravy, kterou uchopuje pomocí poměrně dlouhých palců. Pavián pláštíkový je potravní oportunista nenáročný na stravování. Jeho jídelníček tvoří především trsy trávy, travní semena a ovocné plody. V období sucha vyhrabává hlízovité kořeny a opuncie bohaté na vodu. Tužší vlákna dokáže dobře rozkousat díky silným čelistem s mohutnými stoličkami. Z živočišné říše požírají paviáni také hmyz, plže a další bezobratlé. Dokáží chytit i malé obratlovce, například ještěrku nebo hlodavce. Za potravou se mohou vydat až 10 km během dne. Kromě sbírání potravy tráví paviáni svůj den spánkem nebo vzájemnou péčí o srst.

Dominantní samec si utváří harém, který je tvořený nepříbuznými samicemi a mláďaty. Obvykle se opodál vyskytují ještě 1-2 samci, kteří jsou v kontaktu se všemi členy, ale se samicemi se nepáří. V jednom harému může být až devět samic (obvykle 2-3), které jsou za svou neposlušnost samcem trestány. Tato menší rodinná uskupení se mohou shromažďovat a vytvářet klany a velké skupiny čítající několik desítek až několik set jedinců, kteří se společně přesouvají za potravou a nocují na skalních římsách, kde jsou chráněni před predátory.

Paviáni se rozmnožují v průběhu celého roku. Březost samice trvá 6 měsíců, poté rodí obvykle pouze jedno mládě. Zcela osrstěná mláďata se v prvních týdnech života přichytávají na matčino břicho, později se přesouvají na záda. 

 

Zoologická zahrada Liberec chová paviány od roku 1988.

Na chov paviána pláštíkového přispívají:

Tomáš Tamchyna
Tamara Ottová

 

O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 50-95 cm délka těla, 42-60 cm ocas
 • Potrava: všežravec (tráva, ovoce, bezobratlí, menší savci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: stepi, savany, skalnaté pouště, horská údolí
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 10-21 kg
 • Doba březosti: 165-184 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

severovýchodní Afrika, Arabský poloostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost