All Services

01
Zlonovina zachycuje jednotlivé mezičlánky černého obchodu se slonovinou. Kampaň je podpůrným prostředkem k šíření osvěty o mezinárodním obchodu s přírodní surovinou. Mapuje cestu klu z africké savany či…
02
Naše životy a okolnísvět jsou úzcepropojeny. Jsme schopni cestovat z jednoho konce světa na druhý během pár hodin a máme k dispozici výrobky, jejichž části pochází z různých…
03
Ukradená divočina (UD) je v českém a nejspíš i v evropském prostředí jedinečná osvětová kampaň, jejímž cílem je informovat veřejnost o pozadí ilegálního obchodu s divokými zvířaty, částmi…
04
V letech 2017 – 2019 proběhla ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem Silent Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců…
Tebat Rasau je komunita věnující se podpoře kulturního dědictví a ochraně životního prostředí v okolí vesnice Lintang na ostrově Belitung. Název Tebat Rasau je převzat z místního jazyka,…
Organizace Lestari působí aktivně od svého založení v roce 2014 v ochraně životního prostředí, druhů a osvětě v ČR i v Indonésii. Počátky Lestari byly spojené zejména s problematikou palmového oleje. Lestari…
Panenských ostrovů, které ještě nejsou významně ovlivněny činností člověka, je na světě již velmi málo. Tyto ostrůvky divočiny bývají často posledním útočištěm endemických a často ohrožených druhů a…
Záchranná stanice v rámci centra ARCHA při Zoo Liberec poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, tj. takovým jedincům, kteří jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně…
Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) sdružuje a pomáhá třinácti českým neziskovým organizacím a projektům, které působí na poli ochrany přírody a komunitního rozvoje u nás i ve…
S rostoucí lidskou populací ubývá prostoru pro divoká zvířata a dochází tak k čím dál častějším konfliktům mezi jednotlivými druhy a člověkem. Jedná se často druhy, které svým…

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec