Korespondenční adresa:

Kulturní centrum Lidové sady
Lidové sady 425/1
460 01  Liberec 1
Česká republika

Fakturační údaje
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Lidové sady 425/1
460 01  Liberec 1
Česká republika

IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 623

INFORMACE – pokladna
Tel.: 482 710 649 I GSM: 608 014 005
(stálá služba informačního pultu)

Předprodej, prodej a rezervace vstupenek denně od 8.00 do 18.00 hodin.
e-mail: infopult@zooliberec.cz

stránky KC Lidové sady

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec