header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en

Výběrová řízení

 


  zakázka č. 1

 

Název veřejné zakázky:

Oprava krajnice

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

17.10.2016

Název/ obchodní firma zadavatelů, právní forma:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Sídla zadavatelů:

Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

MVDr. David Nejedlo,nejedlo@zooliberec.cz, tel. 487 377 112

IČ zadavatelů:

00079651

DIČ zadavatelů:

CZ00079651

Kontaktní osoby zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Ing. Radim Špringl tel: 777 762 640, springl@zooliberec.cz

 

Lhůta a místo pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času):

Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které může Uchazeč podat svou nabídku. Lhůta byla stanovena ode dne:

17.10. 2016 do 4.11. 2016 - 12.00 hodin

Termín otvírání obálek:4.11. 2016 od 13:00

na adrese zadavatele:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I

Sekretariát ředitelství ZOO

Povinné přílohy (dokumenty ke stažení):

 

 zakázka č. 2

Název veřejné zakázky:

Výměna stávajícího trafa za nový hermetizovaný olejový přepínatelný transformátor- 22 (10) / 0,4 kV, 630 kVA

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení veřejné zakázky:

18.10.2016

Název/ obchodní firma zadavatelů, právní forma:

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Sídla zadavatelů:

Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

MVDr. David Nejedlo,nejedlo@zooliberec.cz, tel. 487 377 112

IČ zadavatelů:

00079651

DIČ zadavatelů:

CZ00079651

Kontaktní osoby zadavatelů, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

Ing. Radim Špringl tel: 777 762 640, springl@zooliberec.cz 

Tomáš Nejedlý tel: 778 521 830, nejedly@zooliberec.cz

Povinné přílohy (dokumenty ke stažení):

K této veřejné zakázce bychom rádi zveřejnili dotaz, který nám byl zaslán a který upřesňuje poměr hodnotících kriterií - více viz. odkaz


 

 

Ceny vstupného
Dospělí:90 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:60 Kč
Studenti senioři nad 65 let:60 Kč
Otevírací doba
Denně 9.00 - 16.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu ZOO Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost