Latinsky: Cebuella pygmaea pygmaea
Anglicky: Pygmy marmoset
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
  • Velikost: 150 cm v kohoutku
  • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: savana, řídký les
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 220–300 kg
  • Doba březosti: 270–280 dní

Kosman zakrslý je nejmenší primát, který se vyskytuje v tropických deštných lesích poblíž řek ve státech Brazílie, Kolumbie, Ekvádor a v Peru. Dokázal si navyknout i na okraje zemědělských polí a bambusové houštiny.

Kosmani zakrslí se pro svou subtilnost stávají častým terčem dravců a hadů. Jsou velmi mrštní a dokáží doskočit i do vzdálenosti 5 m. Většinu života tráví na stromech a na zem slézají jen za potravou. Sají mízu ze stromů, nektar z rostlin, pochutnají si na ovoci a loví nejrůznější hmyz a malé obratlovce.

Žijí v párech nebo v malých skupinkách tvořených jednou samicí, mláďaty a obvykle dvěma samci, z nichž jeden je dominantní a hlídá si samici. Dominantní postavení má v páru nebo ve skupině samice. Samice rodí nejčastěji dvě, zřídka tři mláďata. Pečuje o ně samec, který je nosí na zádech. Samice je pouze krmí. Mláďata dospívají ve dvou letech. V lidské péči se pak mohou jedinci dožít i 11 let.

V přírodě je tento druh nejvíce ohrožen kácením deštných lesů a odchytem pro chov jako domácí mazlíček.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová kosmany zakrslé od roku 2012.  V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady.

Žijí na stejném kontinentu

Kosmani zakrslí se pro svou subtilnost stávají častým terčem dravců a hadů.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Mgr. Anna Filipová
Ema, Amálie a Eduard Šedovi z Alšovic 2022-04/
Kubík Sucharda 2022-04/
žáci třídy ZŠ Barvířská 2022-04/Prokůpková Vlaďka / restaurace Mlsnej Kocour 2022-03/
Bláha Antonín – Filip 2022-03/
Jana Jůzlová a Jiří Pavlovský 2022-03/
Klára Tesařová 2022-03/
Ellenka a Ilona Mertovy 2022-03/
Jaruna D(K) 2022-03/
Helena Jersenská a Jiří Sedlický 2022-03/
Payer Juraj 2022-03/
Procházka Jonáš 2022-03/
Rodina Kobrlova Lomnice n Pop 2022-03/
Maty 2022-03/
Vojtěch Horák 2022-03/
Eva Horáková 2022-03/
Stanislav Krupka 2022-02/
Westfalovi Zdenek a Katka 2021-04

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec