Latinsky: Panthera leo leo
Anglicky: Barbary lion
výskyt: Afrika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 90–110 cm v kohoutku
  • Potrava: masožravec (kopytníci)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: hory, lesnaté oblasti
  • Počet mláďat:1–4
  • Hmotnost: 110–190 kg
  • Doba březosti: 102–105 dní

Lev berberský (atlaský) se v minulosti vyskytoval v severní Africe ve státech Maroko, Alžírsko a Tunisko. Zde obýval především lesnaté kopce a hory v pohoří Atlas a mediteránní pobřeží. Od ostatních lvích poddruhů byl v minulosti geograficky separován pouštěmi.

Pro svůj majestátný vzhled a hustou hřívu byl lidmi po staletí pronásledován a loven. Extenzivní pronásledování lovci spolu s odlesňováním a nárůstem lidských osídlení zapříčinily postupné vyhynutí lvů berberských v přírodě. Historické dokumenty udávají, že poslední lev byl v přírodě zastřelen v Maroku v roce 1942. Malé populace však pravděpodobně ještě několik let přežívaly v odlehlých oblastech Maroka a Alžírska (1958-1962).

Lev je jediným sociálním druhem z kočkovitých šelem. Základem smečky je skupina příbuzných samic, ke kterým se přidává jeden nebo více jim nepříbuzných samců. Samci bývají mezi sebou rovněž příbuzní a jsou zpravidla stejně staří (bratři, bratranci). Dospělí samci ve smečce mají za úkol hlídat teritorium a účastní se lovů na velkou kořist, kdy je potřeba využít jejich hmotnosti. Většinou se z celé samčí skupiny ve smečce rozmnožují jen 1-2 nejsilnější samci. Březost samice trvá 102 – 105 dní, poté přichází na svět 2 – 6 slepých lvíčat. U samic lvů je známá synchronizace reprodukce (estrálního cyklu), tak mohou samice o mláďata pečovat společně a dokonce je známo, že si mohou mláďata navzájem kojit. Synchronizace je výhodná i pro mladé samečky, kteří dospívají ve stejnou dobu a mohou tak svoji rodnou smečku opouštět společně. Mladí samečci rodnou smečku opouštějí a potulují se, dokud nedorostou do „konkurenceschopného“ věku, poté se snaží z některé smečky vyhnat rezidentního samce a „převzít vládu“ ve smečce. Prohraje-li vůdčí samec své postavení, nový samec jeho potomky zabije, čímž navodí lvicím estrus, a tak si zajistí rychlejší nástup svých vlastních potomků.

Lvi jsou hlavně nočními predátory, loví ve smečkách, složených převážně z mladých lvů i lvic. Celý lov je dokonale koordinován. Část lvic štve vybranou kořist a zbytek tlupy útočí ze zálohy. Lev se kořisti pověsí na krk a silným stiskem do oblasti průdušnice jí zabrání v dýchání. Živí se převážně antilopami, zebrami, buvolci a prasaty bradavičnatými. Z větších zvířat útočí na mláďata žiraf, hrochů a slonů. Potravou mohou být i ptáci, hlodavci a plazi.

O našem chovu:
V současné době chová a úspěšně rozmnožuje tento vzácný poddruh lva Zoo Olomouc. A právě z této zahrady pochází samec (*2013), který se stal ozdobou Zoo Liberec na jaře roku 2015. Přicestoval spolu se svým bratrem. Ten však na začátku roku 2017 odcestoval do zoologické zahrady ve Francii a vystřídala ho mladá lvice (*2015) z Parc Zoologique v Paříži.

Žijí na stejném kontinentu

V současné době jsou lvi berberští rozmístěni pouze v zoologických zahradách a v soukromých chovech.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Hronovi Daniel a Benjamin 2022-09/
Škublová Radka 2022-07/
Marková Kateřina 2022-07/
HLUBUCKOVÁ LENKA 2022-05/
H&S team 2022-05/
Alena Archalousová 2022-04/
Nikola Jandová 2022-04/
Jaromír Bartoš a Jarmila Bartošová 2022-04/
Kryštof a Julie Červenkovi 2022-04/
Memory Servis s.r.o. 2022-05/
Nikola Gavendová 2022-04/
Adam a Matěj 2022-04/
Kateřina Čivrná 2022-04/
Memory Crystal 2022-04/
Ježková Jana 2022-04/
Mš Perlička Desná 2022-04/
Denisa a Marcela Gáfovy 2022-04/
Anna Kňourková 2022-04/
Michaela 2022-04/
Sandra Vítová 2022-03/
Jiří Jandl 2022-03/
Vackovi Chrastava 2022-03/
Verunka Martin Štěpán 2022-03/
Matyáš Mertlík 2022-03/
Pojkar Martin 2022-03/
Pavlidis Sebastian 2022-03/
Adam a Matěj 2022-03/
Emma Pichlová 2022-03/
Matýsek, Maxík, Monika a Ondřej 2022-03/
Laurinka 2022-03/
Andrea Valášková 2022-03/
Lucie Nedbalová 2022-03/
rodina Zelinkova 2022-03/
Alena Černá 2022-03/
Špinka Matěj 2022-03/
Matyášek Tomáš 2022-03/
Michal Syrový a Martina Kopecká 2022-03/
Barča Janoušková 2022-03/
Eliška a Honza 2022-03/
Valášková Andrea 2022-03/
Bláha Jakub 2022-03/
Felgrovi L+M+A+N 2022-03/
Zdenka Kouřilová 2022-03/
MVN Čulagovi 2022-03/
Radek Glos 2022-03/
Orientální tance Tasmina – Jablonec n. N 2022-03/
Tobiášek Pilík 2022-03/
Rugby Club Lions Rumburk z.s. 2022-03/
Veronika Jágrová 2022-03/
Anička Sasková 2022-03/
Ivana Kadlecová 2022-02/
Dominik Fejt 2022-01/
Kolomazník Stanislav 2021-12/
Churavý Jan a Čiháček Ondřej 2021-12/
Fischer David 2021-12/
Průšek Jan Ing. 2021-12/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec