Latinsky: Crossarchus obscurus
Anglicky: Common Cusimanse
výskyt: Afrika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 45–60 cm délka těla i s ocasem
  • Potrava: všežravec (hmyz, žáby, hadi, hlodavci, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické deštné lesy, plantáže
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 1–1,5 kg
  • Doba březosti: 60 dní

Tato malá promykovitá šelmička se vyskytuje v západní Africe, a to v deštných lesích Guinei, Sierry Leone, Libérie, Pobřeží Slonoviny a Ghany. Kromě podrostů deštných lesů ji lze nalézt i v buši, na plantážích a na vlhkých savanách. Pohybují se především ve spodním patře lesa, kde shánějí potravu pod kůrou stromů a v zemi. Noc tráví schované v norách nebo pod spadlými stromy.

Stejně jako jiné mangusty patří i tento druh mezi sociálně žijící savce. Mangusty tmavé vytváří rodiny s hierarchickou strukturou a skládající se z 10–20 členů. Uvnitř rodiny se rozmnožuje pouze dominantní pár. Samička je březí okolo 60 dní, poté rodí 1–4 mláďata. Rodina si značkuje území výměšky análních žláz a brání své teritorium proti cizím mangustám. Členové rodiny se mezi sebou domlouvají vokálně, a to pískáním, štěbetáním a vrčením.

Největším nebezpečím v přírodě je pro mangusty tmavé  člověk, který je loví pro maso a odchytává pro potřeby prodejců na trzích s domácími mazlíčky.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 2013.

Žijí na stejném kontinentu

Členové rodiny se mezi sebou domlouvají vokálně, a to pískáním, štěbetáním a vrčením.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Viktorie Taušová 2022-04/
Marcela Hronová 2022-03/
Kubíčkovi, Rychnov nad Kněžnou 2022-03/
Anna Erlebachová 2022-03/
Sokol Tomáš 2021-11/
Kučerovi Viola a Pavel, Gončarová Anička 2021-11

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec