Latinsky: Suricata suricatta
Anglicky: Meerkat
výskyt: Afrika
  • Řád: Šelmy (Carnivora)
  • Velikost: 42–60 cm délka těla s ocasem
  • Potrava: všežravec (hmyz, drobní obratlovci, kořínky)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: polopouště, suché savany
  • Počet mláďat: 1–5
  • Hmotnost: 0,62–1 kg
  • Doba březosti: 70–85 dní

Surikaty obývají suché savany, pouště a polopouště v jihoafrickém vnitrozemí. Před sluncem a predátory se ukrývají ve skalních štěrbinách, termitištích a norách, buď po jiných savcích, nebo si je vyhrabávají sami. Nor mají ve svém domovském okrsku více a mohou být propojeny ve velké podzemní komplexy.

Tato promykovitá šelmička má pískově zbarvenou srst s příčnými pruhy, oči jsou rámované černě, stejně jako špička ocasu. Srst pomáhá surikatám regulovat teplotu těla. Ráno se zvíře potřebuje zahřát, proto je srst rozevlátá a dovoluje slunci dostat se přímo ke kůži. Přes den přiléhá srst těsně na tělo. Surikaty mají dokonale vyvinutý zrak, na vzdálenost až několik set metrů dokáží zahlédnout orla. Výborný je i čich, kterým lokalizují výskyt potravy pod pískem. Na tlapách mají dlouhé silné drápy, které používají k hrabání nor a vyhledávání potravy. Živí se hmyzem, drobnými hlodavci, ptačími vejci, hady a štíry.

Několik členů skupiny má strážní funkci, v případě nebezpečí spustí štěkavé zvuky a všichni bleskově zmizí v norách. K hlídkování si surikaty vybírají vyvýšená místa. Surikaty používají různé typy varovných signálů, podle toho o jakého nepřítele se jedná (nebezpečí ze vzduchu, nebezpečí na zemi).

Surikaty se pohybují ve skupinách až 30 jedinců s přísnou sociální strukturou. V čele skupiny stojí dominantní pár, který se zpravidla jako jediný rozmnožuje. Pokud má mláďata jiná než dominantní samice, záleží na rozhodnutí vedoucího páru, jestli zůstanou naživu. Dominantní samice může podřízené samice šikanovat, vyndávat jejich mláďata z nor, popřípadě je i usmrtit. Samice je březí 70–85 dní, poté rodí 1–5 mláďat. Znovu může zabřeznout už 10 dní po porodu. O mláďata se stará celá tlupa, podřízené samice dokonce i kojí a starší mláďata z předchozích vrhů pomáhají nejen s hlídáním, ale i s údržbou nor.

 

O našem chovu:
V zoologické zahradě Liberec se surikaty začaly chovat od roku 1969, a to dva samečci a dvě samičky. Roku 1974 jeden sameček uhynul a zbývající jedinci byli posláni do Zoo Tallinn. Opět se začal tento druh chovat až v roce 2006.

Žijí na stejném kontinentu

U surikat je známé aktivní učení, kdy samice učí mláďata jak bezpečně ulovit a sežrat jedovaté štíry.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Již přispívají

Bittnerovi 2022-09/
Votýpka Petr 2022-07/
Kolektiv lakovny L4 Magna Liberec 2022-06/
8.A ZS TGM Lomnice nad Popelkou 2020/2021 2022-06/
Radomír Sirovátko 2022-04/
Minaříkovi 2022-05/
Následná intenzivní péče Nemocnice Vrchlabí 2022-05/
Volavková Vendula Karlovna 2022-05/

Trávníček Martin Ing. 2022-03/
Třída 7. A ze ZŠ náměstí Varnsdorf 2022-04/
Hotel Rehavital, Jablonec nad Nisou 2022-04/
Miroslava Skořepová 2022-04/
Kristanová Sára 2022-04/
Michaela Bláhová 2022-04/
Nerad Šimon, Blažek Jakub 2022-04/
Plhalová Ivana 2022-04/
Dvořáková Jitka 2022-04/
Alena Řebíčková 2022-04/
Čáslavská Pavla 2022-04/
Nadine Bartíková 2022-04/
Olga Vojtěchovská s Laurou a Davidem 2022-04/
Ozzy a Maty a babička 2022-04/
Rajeh 2022-04/
Vendula Zedníková 2022-03/
Rodina Koloníkova 2022-03/
Roman Helebrant 2022-03/
Michaela a Radek Štajnerovi 2022-03/
Michael Glogr 2022-03/
Jaroslava a Jaroslav Smolovi 2022-03/
Evelínka 2022-03/
Hůlka Kevin Denis 2022-03/
Kučerová Šárka 2022-03/
Stuchlíková Lucie a Jan 2022-03/
Sofinka, Terezka, Honzík Barsovi 2022-03/
Lenka Vránová 2022-03/
Markéta Hlušcová 2022-03/
David Kroutil 2022-03/
Crainis 2022-03/
Radek Cibulka 2022-03/
Michaela Prošková, Adam Socha 2022-03/
Bezouškovi Solopisky 2022-02/
Jiřina Pintová, Martin Pinta 2022-02/
Michaela S. 2022-02/
Luboš Rusin s rodinou 2022-03/
Vlasta Nováková 2022-01/
Plicka Zdeněk 2021-12/
ALS ČR – kolektiv laboratoře Česká Lípa 2021-12/
Pikousovi Matouš, Tadeáš a Vašík 2021-12/
Kalčíková Petra 2021-12/
Kaššovic Václav 2021-12/
Divečtí Sára a Péťa 2021-12/
Balogová Lucie 2021-11/
Jedličková Radana 2021-11/
Pro Míšu 2021-10/
Kulhánkovi Petra a Jaromír 2021-10/
Bečková Renata 2021-10/
Slanina Václav 2021-10/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec