Latinsky: Tapirus terrestri
Anglicky: Brazilian Tapir
výskyt: Jižní Amerika
  • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
  • Velikost: 170–200 cm délka těla
  • Potrava: býložravec (tráva, rákos, ovoce)
  • Aktivita: denní/noční
  • Biotop: nížinný a bažinatý tropický les
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 225–250 kg
  • Doba březosti: 400 dní

Tapír jihoamerický obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky v oblasti východně od And. Preferuje nížinné a bažinaté lesy poblíž vodních toků, kam se v případě nebezpečí může ukrýt. Je totiž i přes svůj mohutný vzhled dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Tapíři jsou samotářská zvířata, která se sdružují pouze v období páření a v době odchovu mláďat. Samice jsou březí přibližně 400 dní, poté rodí jedno mládě vážící 4–7 kg. Mládě je první měsíce svého života zbarveno jinak než dospělí jedinec. Má tmavě hnědou srst s bílými skvrnami a pruhy. Mládě zůstává se samicí další rok, než se osamostatní.

Stejně jako ostatní lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vyhledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody, popřípadě i vodní rostliny.

Ve své domovině je tento druh nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí kácením lesů, lovem a srážkami s auty.

 

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tapíry jihoamerické v roce 2013, a to tři jedince (dva samce a jednu samici), kteří přijeli ze Zoo Praha. Naneštěstí jeden samec uhynul a dva zbylí jedinci byli zanedlouho opět transportování, buď zpátky do pražské zahrady, nebo do ciziny.

Po dvouleté přestávce se zoo vrátila k chovu těchto jihoamerických lichokopytníku, kdy do zahrady připutoval sameček ze zoo v německém Krefeldu. V roce 2016 mu začal dělat společnost samec  ze Zoo Brno.

Žijí na stejném kontinentu

I přes svůj mohutný vzhled je dobrý plavec, který se dokáže potápět.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Johanka, Terka a Ondra Starý 2022-05/
Čálkovi Tereza a Zdeněk 2022-05/
Dominik Humburger 2022-05/
FILINGER Zbyněk 2022-05/
Zuzana Matúšková 2022-04/
Pokorná Jitka 2022-04/
Dvořákovi 2022-03/
Zdeněk Přibyla 2022-04/
Tereza Dostálová 2022-04/
Dagmar Postlová 2022-04/
Lenka Staňková a Petr Rychna 2022-04/
Šlamborovi Anna a Ondřej 2022-04/
Lukáš Zachař 2022-04/
Martina Pazderková 2022-04/
„Tereza K., Petr Ko., Šárka A., Petra M., Veronika V.,
Lukáš V., Adéla H., Anička B., Marek H., Petr Ka.“ 2022-04/
Melicharová Dominika 2022-04/
Alena Řebíčková 2022-04/
Novákovi 2022-04/
Lucie Hrdličková 2022-04/
Zdeněk Veselý 2022-04/
Míša a Tomášek Kabrnovi 2022-04/
Dagmar Brožková 2022-04/
Jiří Čejka 2022-04/
David a Jana Vágnerovi 2022-04/
Romana Čtveráčková 2022-04/
Vlaďka, Ruda, Libor 2022-04/
Anežka a Bertík Mizerovi 2022-01/
Andrea Dubská 2022-03/
Kubík Tannert 2022-03/
David Hrkota 2022-03/
Lenka Nigrinová 2022-03/
Vandělík Pavel 2022-03/
Dušáková Markéta 2022-03/
Laciková Soňa 2022-03/
Věra Frydrychová 2022-03/
Hana Dostálová 2022-03/
Karolína Špringlová 2022-03/
Karolína Milská 2022-03/
Berglová 2022-03/
Procházkovi 2022-03/
Barbora Medvědová 2022-03/
Šírek Adam 2022-03/
Trost Matěj 2022-03/
Královi 2022-03/
Monika Hadrbolcová 2022-03/
Lentz Alena 2022-03/
Koudelková Kateřina 2022-03/
Dvořákovi 2022-03/
Rocky 2022-03/
Ladislava Kovářová 2022-03/
Tomáš Kačer 2022-03/
Aleš Kučera 2022-03/
Ivana Čejková 2022-03/
Zuzana Nesvadbová 2022-03/
Dana Machatková 2022-03/
ADAMIRA Transport s.r.o. 2022-03/
Víchovi 2021-12/
Meissner Marek 2021-12/
Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská a žáci Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p.o. 2021-12/
Záhumenská Lenka 2021-12/
Kočí Marcela 2021-12/
Šmíd Matýsek 2021-12/
Divečtí Petr a Eva 2021-12/
Šefraný Oto 2021-11/
Hatašovi Líba a František 2021-11/
Polák Josef 2021-11/
Sacherová Helena 2021-10/
Ludmila Kubáčková 2021-09/
Filinger Zbyněk 2021-08/
Tiedemann Sabine
Renault Česká republika, a.s – DACIA/
CRYTUR, spol. s r.o. 2022-03/
Sandtmann Žofie 2022-04/
Blažek Martin 2022-04/
Pampuch Liberec, z.s. 2022-04/
Petr Ducháček 2022-03/
Mücková Eva 2022-03/
Sýkora Michal 2022-03/
Martina Tkáčová 2022-04/
Tereza Hoffmannová 2022-02/
Marek Šťastný 2022-02/
Lady Clementine 2021-12/
Jakub 2021-11/
Beneš Adam 2021-09/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec