Latinsky: Elaphe guttata

Anglicky: Corn Snake

výskyt: Severní Amerika

  • Řád:Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 100–180 cm
  • Potrava: obratlovci (hlodavci, ještěrky, ptáci, netopýři)
  • Aktivita: noční
  • Biotop: sušší křovinaté a zalesněné oblasti
  • Počet mláďat: 12–24
  • Doba inkubace: 60 dní

Užovka červená je pestře zbarvený had vyskytující se v sušších křovinatých a zalesněných oblastech USA. Tělo užovky je zbarveno do bíložluté s červenými skvrnami na hřbetě. Od pysku po celou spodní část těla se táhne bělavý až nažloutlý pás s tmavými skvrnami, které se směrem k ocasu zvětšují. Na malé hlavě je patrná skvrna ve tvaru písmene V.

Při ohrožení užovka rychle kmitá ocasem, vzpřimuje přední část těla a může i zaútočit. Rychle kmitající ocas vydává drnčivý zvuk, podobný zvuku chřestýšů.

Užovky jsou aktivní především v noci, ale v chladných ročních obdobích jsou často aktivní i ve dne. Užovka červená je v anglickém jazyce nazývána kukuřičný had, protože ráda loví v noci v kukuřičných polích, kde se vyskytuje velké množství hlodavců.

Žijí na stejném kontinentu

Zoologická zahrada Liberec chová od roku 2005 jednu užovku červenou, která je k vidění v Badatelně na začátku vstupu do Pavilonu žiraf.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Dan Finkous 2022-03/

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec