header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
animal.less

Amazoňan zelenolící

Latinsky:Amazona viridigenalis
Anglicky:Red-crowned Amazon
  • Amazoňan zelenolící
  • Amazoňan zelenolící

Amazoňan zelenolící obývá severní pobřežní oblasti Mexika, hlavně lesnaté nížiny s dostatkem vodních zdrojů. Hodně jedinců zahynulo při ilegálním převozu mezi hranicí Mexicko – USA. V současné době je obchod s těmito papoušky přísně střežen. Oblíbený je převážně proto, že dokáže dobře napodobovat lidský hlas.

Tento amazoňan se vyskytuje v početných skupinách, které mají až 100 jedinců. Dorůstá délky 33 cm. Peří je zbarveno do zelena s černými okraji, čelo červeně, temeno modře stejně jako barva kolem ušních otvorů. Křídla jsou červená s modrými tečkami, ocas zelený se žlutými tečkami. Oči žluté, zobák bledě žlutý, nohy zelenošedé.

V době rozmnožování se hejna rozpadají na páry. V březnu probíhající námluvy jsou doprovázeny ječivými zvuky a štípáním do ostatních jedinců. Hnízdí ve stromových dutinách. Samice snáší 2 – 3 vejce, na kterých sedí 26 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 68 dnech. Potravu vyhledávají v cypřišových a akáciových lesích. Tvoří ji hlavně semena, plody, bobule, jádra a ovoce.

Zapojen do programu EEP. 

Zoologická zahrada Liberec chová amazoňany zelenolícé od roku 1975.  

Papoušci Liberec - 1/2020

O druhu
  • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
  • Velikost: 33 cm
  • Potrava: býložravec (plody, bobule, ovoce)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické lesy
  • Počet mláďat: 2-3
  • Doba inkubace: 26 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Mexiko (Tamaulipas, San Luis Potosí)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
  • EX

    EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

  • EW

    EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

  • CR

    CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

  • EN

    EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

  • VU

    VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

  • NT

    NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

  • LC

    LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost