header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Antilopa koňská

Latinsky:Hippotragus equinus
Anglicky:Roan Antelope
 • Antilopa koňská
 • Antilopa koňská
 • IMG_6795 (3).JPG
 • IMG_6797 (2).JPG

Antilopa koňská obývá řídké lesy a travnaté oblasti v blízkosti vody v celé subsaharské Africe. Stálé populace na západě kontinentu žijí jen v národních parcích a rezervacích.

Své jméno získala díky vzhledu připomínajícímu koně (protáhlý obličej, vzpřímená hříva). Srst je hnědošedá až rezavá, spodní část těla je bílá. Na hlavě je patrná bílá maska kolem očí a čumáku a dlouhý chomáč tmavých chlupů vyrůstající na špičce ucha. Typické jsou silné a dozadu zahnuté rohy, které u samic bývají slabší. Antilopa je používá mimo jiné k rozhrabování termitišť, jejichž hlína obsahuje sůl.

Po devíti měsíční březosti mívá samice jedno mládě, poté je schopna ihned znovu zabřeznout. Dožívá se až 17 let.

Živí se převážně středně vysokou trávou. Občas stráví i listí keřů a plody.

V období sucha se antilopy shlukují do větších skupin a koncentrují se u vodních zdrojů. V období dešťů naopak více dispergují do širšího okolí. Antilopy se sdružují do skupin v přibližném počtu do 20 samic s mláďaty a jednoho dospělého samce. Mezi samicemi je hierarchie lineární (dle věku), takže nejstarší samice má nejvyšší postavení ve skupině. Mladí samci do stáří šesti let tvoří tzv. bakalářské skupiny v počtu 2 - 12 jedinců. Dospělí samci jsou teritoriální a obhajují si svou oblast se samicemi, obzvláště v období sucha. 

Zvířata jsou nejaktivnější po ránu, v pozdním odpoledni a navečer. Jejich hlavními predátory jsou lvi, levharti, psi hyenovití a hyeny. Před nebezpečím nejprve utečou na krátkou vzdálenost, pak se otočí a vytvoří obranný kruh. V případě útoku bojují rohy. Dokáží vyvinout rychlost až 57 km/h.

 
Zapojena do programu EEP. 

Tento druh chová ZOO Liberec od roku 1984. 

Na chov antilopy koňské přispívají:

 

 

V květnu roku 2015 se nám narodily do stáda další dva přírůstky - samičky Kitwana (16. 5. 2015) - otec Kasungu, matka Malaika a Swala (31. 5. 2015) - otec Kasungu, matka Mweru.

Nejnovější mládě se narodilo 19. 6. 2016 a dostalo od ošetřovatelů jméno Mutare.

V roce 2017 přišel na svět sameček Marwell ( 21. 4. 2017) a samička Mokala narozená 9. 8. 2017.

 • IMG_6795 (3).JPG
 • IMG_6797 (2).JPG
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 150 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savana
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 270-300 kg
 • Doba březosti: 270-280 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost