header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
animal.less

Ara ararauna

  • Ara ararauna

Ara ararauna
Řád: papoušci
Zapsán v Červené knize ohrožených zvířat IUCN

Ara ararauna obývá Střední a Jižní Ameriku, především oblast východní Panamy a Peru, severovýchod Bolívie a sever Argentiny. Jejím biotopem jsou lesy s vysokými stromy podél vodních toků. Vyskytují se i na palmových plantážích. Jsou plaší a tiší. Dorůstají velikosti 86 cm, s hmotností 1 – 1,4 kg. Dožívají se 50 let. V současné době je jejich existence ohrožována kácením deštných pralesů a zvyšujícími se počty ilegálních odchytů ptáků do zajetí.

Ara ararauna tvoří celoživotní páry, které se při sobě drží i ve velkých hejnech. Hnízdí v dutinách nejvyšších stromů (často již odumřelých). Samička snáší 1 – 3 vejce, na kterých sedí 24 – 26 dní. Mláďata, krmena oběma rodiči, opouští hnízdo po třech měsících. Pak je ještě rodiče krmí měsíc, než přejdou na samostatné sbírání potravy. Živí se ořechy, plody, bobulemi, pupeny a výhonky stromů. V době odchovu mláďat potřebují i živočišné bílkoviny. Za potravou dokáží letět až 25 km daleko. Díky silnému zobáku dokáží rozlousknout tvrdé ořechové skořápky.

footer.less
Vytvořila společnost