header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Ara hyacintový

Latinsky:Anodorhynchus hyacinthinus
Anglicky:Hyacinth Macaw
 • Ara hyacintový
 • IMG_4406.jpg

Ara hyacintový dosahuje délky až 1 m, a proto je považován za největšího papouška světa. Můžeme ho potkat v hlubokých lesích blízko vodních toků v Bolívii, Brazílii a Paraguay. Samec i samice jsou zbarveni kobaltově modře. Oči a spodní stranu zobáku zdobí žlutý lysý pruh. Na hlavě je viditelná malá lysina. Tento druh má ze všech arů nejsilnější zobák. Dokáže jím rozlousknout i para ořechy. Živí se převážně plody (palmové ořechy, slunečnice, ovoce, zelenina), ale i malými živočichy.

Ara hyacintový žije v párech, které vytvářejí malé skupiny do 16 jedinců. Hnízdí v dutinách palem a v dírách hliněných stěn u vody. Samice snáší 2 – 3 vejce, mláďata se líhnou po 29 dnech. O mláďata v hnízdě pečují rodiče 4 měsíce, další měsíc jim pomáhají zvyknout si na život v lese. Tento papoušek se může dožít až 70 let. 

Ara hyacintový v minulosti doplatil na svůj líbivý vzhled, kdy byl ve velkých počtech odchytáván a prodáván soukromým chovatelům. Masivní odchyty spolu se ztrátou jejich přirozeného prostředí kácením lesů, zapříčinily výrazný pokles populace tohoto papouška. Dnes je ve značné části původního areálu výskytu vyhuben. I když je podle úmluvy CITES obchod s tímto druhem zakázán, nelegálně se s ním obchoduje dál.

Zapojen do programu EEP. 

 

Zoo Liberec chová pár ar hyacintových od roku 2001. K vidění jsou v Pavilonu tropů.

Na chov ary hyacintového přispívají:

Šimon Špinka - 4/2022
Michal Straka - 3/2022
Ludmila Pazourková - 1/2022
Kateřina Meissnerová - 11/2021
H. a L. Trdlovi - 11/2021
Rekreační zařízení ARA Malá Skála - 10/2021
Papoušci Liberec - 10/2021
Luboš Kupřik - 9/2021
Základní Škola PŘEPEŘE - 6/2021
Rodina Štarmanova - Ploszova - 4/2021
Ing. Zuzana Povšíková - 2/2021


O druhu
 • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
 • Velikost: 100 cm
 • Potrava: ořechy, plody, malí obratlovci
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné lesy
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 1-1,5 kg
 • Doba inkubace: 29 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Bolívie, Brazílie, Paraguay

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost