header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Bažant Edwardsův

Latinsky:Lophura edwardsi
Anglicky:Edwards's Pheasant
 • IMG_0721_Fotor_Fotor.jpg

Tento druh bažanta byl pojmenován podle německého ornitologa Alphonse Milne-Edwardse, který ho objevil v přírodě v roce 1896. Bažant Edwardsův je endemitem centrálního Vietnamu, kde se vyskytoval v deštných lesích do nadmořské výšky 600 m. Ve volné přírodě je však pravděpodobně od roku 1998 vyhuben. Vyskytuje se pouze v zoologických zahradách a u soukromých chovatelů. Největší hrozbu pro něj představoval úbytek původních lesů, těžba dřeva a přeměna lesa v zemědělské plochy v kombinaci s užitím chemikálií v době vietnamské války. 

Typickým znakem bažanta Edwardsova jsou červené končetiny a líce. Sameček je zbarven do tmavě modra, zatímco samička je hnědá. 

Zoo Liberec chová bažanty Edwardsovy od roku 2013.

Čeká na svého mecenáše.

O druhu
 • Řád: Hrabaví (Galliformes)
 • Velikost: 58-65 cm tělo, 20-26 cm ocas
 • Potrava: semena, plody, hmyz
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné lesy
 • Počet mláďat: 4-7
 • Hmotnost: 1-1,15 kg
 • Doba inkubace: 21-22 dní
Region výskytu Asie
Asie

Vietnam

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost