header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Bažant zlatý

Latinsky:Chrysolophus pictus
Anglicky:Golden Pheasant
 • DSC00649.jpg
 • bažant zlatý
 • bažant zlatý
 • bažant zlatý

Bažant zlatý se vyskytuje v centrální Číně ve středních až horských polohách do nadmořské výšky 2200 m. Stejně jako ostatní zástupci z čeledi hrabaví se zde pohybuje převážně po zemi a na stromy vylétá pouze nocovat. 

Samci jsou na rozdíl od samic pestře zbarveni. Jejich hlava je ozdobena žlutou chocholkou, na těle pak převažuje červené zbarvení. Oproti tomu jsou samice nenápadně hnědošedé. 

Tento druh bažanta žije většinu roku samotářským životem. Vidět více jedinců pohromadě je možné pouze na jaře v období rozmnožování, kdy se samci dvoří samicím. V době toku může mít samec kolem sebe až pět samic. Samci během toku předvádějí svatební tanec a ukazují samicím svůj výrazný límec z peří. Tanec je doprovázený hlasitým krákavým hlasem.

Bažanti se v přírodě živí bambusovými výhonky a kořínky, semeny, listím, květy rododendronů a hmyzem.  

Zoo Liberec chová bažanty zlaté od roku 2014.

Na chov bažanta zlatého přispívají:

Jan, Dominik a Naďa Pánkovi - 3/2021

O druhu
 • Řád: Hrabaví (Galliformes)
 • Velikost: 60-115 cm délka těla i s ocasem
 • Potrava: všežravec (listy, kořínky, ovoce, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy s hustým podrostem
 • Počet mláďat: 5-12
 • Hmotnost: 0,55-0,88 kg
 • Doba inkubace: 22 dní
Region výskytu Asie
Asie

střední Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost