header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Berneška bělolící

Latinsky:Branta leucopsis
Anglicky:Barnacle Goose
 • Berneška bělolící

Obývá pobřežní oblasti Severního moře, Ruska a Grónska. Přezimuje v oblasti Baltu, na Hebridských ostrovech, na severu Velké Británie a Irska. V ČR nepravidelně protahuje (červenec-květen), někdy zimuje. 

Pro tuto bernešku je typická hlava s bílými tvářemi, posazená na dlouhý černě zbarvený krk. Dobrým znakem oproti bernešce tmavé je ostrý kontrast mezi černou hrudí a bělavým břichem. 

Hnízdí v koloniích převážně na arktických ostrovech a na skalnatém pobřeží se strmými svahy. Od poloviny 70. let 20. století hnízdí i na plochých trávou zarostlých ostrovech a pobřeží Baltského moře. Hnízdo podobné ploché kotlině, je vystlané prachovým peřím a obklopené vrstvou bláta. O výchovu mláďat až do jejich vzletnosti se starají oba rodiče, kteří také brání housata před predátory, jako jsou lišky polární, sovice sněžné i před dalšími šelmami a dravci. Ve velkých hejnech shání i potravu, kterou tvoří především stonky a listy rostlin, obilniny a mechy.

Zoo Liberec chová bernešky bělolícé od roku 1983.

Čeká na svého mecenáše.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 58-70 cm výška
 • Potrava: býložravec (rostliny, obilniny, mechy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: pobřežní oblasti, arktická tundra
 • Počet mláďat: 3-6
 • Hmotnost: 1,2-2,4 kg
 • Doba inkubace: 25 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Severní moře

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost