header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Berneška havajská

Latinsky:Branta sandvicensis
Anglicky:Hawaiian Goose
 • berneska havajska foto Jiří Mikoláš.jpg

Berneška havajská je endemitem Havajských ostrovů a nikde jinde na světě se nevyskytuje. Na Velkém ostrově dříve obývala skalnaté vulkanické svahy řídce pokryté vegetací. Vzhledem ke změnám krajiny se musela přeorientovat na louky. Původně se na ostrovech vyskytovala hojně, ale ztráta přirozeného prostředí vlivem zemědělské činnosti a zavlečení predátorů (promyky, kočky, psy, prasata) dramaticky snížily její stavy. Berneška je od roku 1957 oficiálním státním ptákem Havaje a je zapojena do ochranářského plánu, kdy jsou jedinci odchovaní v zajetí, ze zoologických zahrad a jiných institucí, vypouštěni zpět na ostrovy, aby posílili tamní populaci.

Berneška havajská je převážně suchozemský pták, o čemž vypovídají zakrnělé plovací blány a delší končetiny. Není příliš obratná při plavání a letu. Peří na těle má výraznou šedou, hnědou a bílou kresbu. Hlava, zobák a končetiny jsou černé.

Zoo Liberec chová pár bernešek havajských od roku 2010.

Čeká na svého mecenáše.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 50-70 cm výška
 • Potrava: býložravec (rostliny, obilniny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lávová pole, louky
 • Počet mláďat: 3-5
 • Hmotnost: 1,5-3 kg
 • Doba inkubace: 28-30 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Havajské ostrovy

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost