header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Bodlinatka egyptská

Latinsky:Acomys cahirinus
Anglicky:Cairo spiny mouse
 • Bodlinatka egyptská

Bodlinatka (myš bodlinatá) obývá aridní oblasti Afriky a Asie, kde se vyskytuje v polopuštích, suchých savanách a jsou známé i komenzální populace žijící v lidských sídlech. Své jméno si tato myš získala díký unikátním dlouhým tuhým "bodlinám" z chlupů na hřbetě těla. Jedná se pravděpodobně o antipredační strategii, kdy predátorovi po napadení ze zadu zůstane chomáč chlupů v tlamě a myš mezitím uteče do úkrytu. Na obranu může myš uvolnit i svůj lámavý ocas, který ji však už nedoroste.

Myš bodlinatá je sociálním živočichem žijícím ve velkých rodinných skupinách. Jednotlivé rodiny jsou tvořeny jedním dominantním samcem a několika vzájemně příbuznými samicemi. Samice je březí 36 - 38 dní a v jednom vrhu může být až 6 mláďat, obvykle jich je však 1-4. Samec někdy pomáhá samici při porodu a ochraňuje mláďata před ostatními dospělými jedinci stejného druhu. Při péči o mláďata si samice vzájemně pomáhají. Mláďata jsou prekociální, rodí se tedy vyvinutá (osrstěná, vidí) a nejsou tak závislá na rodičích, jako je tomu například u myši domácí. Jedná se o účinnou strategii, kdy samice šetří svoji energii a tělní tekutiny, které jsou tak potřebné pro život v horkém a suchém prostředí.

 Bodlinatky se živí převážně semeny, datlemi a hmyzem. Jídelníček si rády zpestří šneky, kteří pro ně představují důležitý zdroj vody a bílkovin. 

O druhu
 • Řád: Hlodavci (Rodentia)
 • Velikost: 9-13 cm
 • Potrava: všežravec (hmyz, šneci, drobní obratlovci, ovoce)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: polopouště, suché savany, lidská sídla
 • Počet mláďat: 1-4
 • Hmotnost:
Region výskytu Afrika
Afrika

S Afrika, JZ Asie, Přední Východ

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost