header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Bulbul zahradní

Latinsky:Pycnonotus barbatus
Anglicky:Common Bulbul
 • 2207_b-common-bulbul.jpg

Bulbul zahradní se vyskytuje na velkém území afrického kontinentu, kde obývá především lesnatou krajinu, pobřežní křoviny a místa u horských potoků. Nevyhýbá se ani blízkosti člověka, a tak je možné bulbuly spatřit i na obhospodařovaných plochách a v zahradách. Svoji přítomnost dává najevo zvučnými hlasovými projevy.

Tento pěvec je tmavošedý a špinavě šedobílý. Samci se zbarvením a velikostí neliší od samic. Žije zpravidla v párech nebo malých hejnech. V přírodě hnízdí především od září do prosince. Miskovité hnízdo si pár staví uvnitř listoví stromů či keřů. Snůšku obvykle tvoří 2 nebo 3 vejce. Podobně jako jiní bulbulové je i tento druh parazitován kukačkou černobílou (Clamator jacobinus).

Bulbul zahradní je všežravý pták, který se živí měkkými plody, nektarem a hmyzem.

 

 

Zoologická zahrada Liberec chová bulbuly zahradní od roku 2010. Bulbulové poletují na volno v Pavilonu tropů.

cavilliera - 10/2021
Eva Hoďáková - 6/2021
Denisa Dvořáková - 1/2021

O druhu
 • Řád: Pěvci (Passeriformes)
 • Velikost: 18-21 cm
 • Potrava: všežravec (plody, nektar, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy, křoviny, zahrady a parky
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 0,023-0, 060 kg
 • Doba inkubace: 12-14 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

většina území afrického kontinentu

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost