header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

CCBC

CCBC (Czech coalition for biodiversity conservation)

Zoo Liberec je zakládajícím členem a především generálním partnerem nadačního fondu CCBC, který sdružuje nevládní neziskové organizace a projekty, které již řadu let působí na poli ochrany přírody a rozvojové pomoci.            

V současné době CCBC sdružuje celkem 11 organizací či projektů, které spojuje snaha o přispění k ochraně životního prostředí v místech s vysokou biodiverzitou, (tzv. „biodiversity hot spots“). Tyto místa se nacházejí převážně v rozvojových zemích celkem na čtyřech kontinentech světa – Asii, Africe, Střední Americe a v Evropě. Neziskové organizace působící v těchto oblastech zde také kladou velký důraz na spolupráci a vzdělávací osvětu místních komunit.

CCBC je pro všechny zapojené projekty jakousi platformou, která jim umožňuje vzájemně si pomáhat a sdílet lidské, materiální či finanční zdroje tak, aby byly využity co nejefektivněji.

Zoo Liberec v rámci CCBC také dlouhodobě spolupracuje se všemi projekty sdruženými v této koalici – Faunus, Lestari, Kedjom-Keku, Talarak, ISCP, MyEllen, United Vision, Mořské želvy a Veterináři bez hranic.

V roce 2014 CCBC a Zoo Liberec bylo partnery mezinárodní konferenci TBCC, Tropical biodiversity conservation conference, jejíž první ročník proběhl na půdě České zemědělské univerzity v Praze a v hlavním městě Sumatry, Medanu.

 

 

Více informací o koalici a spolcéch a projektech sdržených v ní naleznete zde

Ceny vstupného
Dospělí:100 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:80 Kč
Studenti senioři nad 65 let:80 Kč
Otevírací doba
Denně 9.00 - 16.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu ZOO Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost