header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Chameleon jemenský

Latinsky:Chameleo calyptratus
Anglicky:Veiled chameleon
 • IMG_9024 (2).JPG
 • IMG_1479 (2).JPG
 • DSC09390.JPG

Chameleon jemenský patří mezi velké druhy chameleonů dosahující délky i přes 50 cm. Na hrdle mají obě pohlaví vyvinutý hrdelní hřeben sahající až k ocasu, který je u samců vyšší. Samci jsou rovněž výrazněji zbarvení, větší než samice a jejich přilba na hlavě je vyšší dosahující výšky až 8 cm. 

Chameleona jemenského dnes najdeme v mnoha biotopech na Arabském poloostrově. V Jemenu žije v horských údolích se subtropickým a tropickým podnebím v nadmořských výškách 1200 - 2000 m.n.m. Celkem běžný je i v zahradách na větvích akácií, na keřích a na kulturních rostlinách. Dospělí jedinci se vyskytují převážně na stromech, zatímco mláďata spíše chodí po zemi, kde nejsou tak veliké výkyvy teplot a vzdušné vlhkosti a je zde snadno dostupná potrava. 

Dospělí samci jsou teritoriální, a pokud dojde k setkání dvou samců, navzájem se zastrašují. Samci jdou k sobě bokem, předvádí si křiklavé tóny barev těla, kývají se ze strany na stranu a mohou i otevírat tlamu a syčet. Někdy může střet dvou podobně vyrovnaných samců přejít v souboj a fyzické napadení.

Tento druh je chován ve společné expozici s felsumou madagaskarskou. V zoologické zahradě je od roku 2014 chovný pár, od kterého se našim chovatelům již několikrát podařilo odchovat mláďata. 

Na chov chameleona jemenského přispívají:

Školní družina při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků - 4/2018

O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 45 - 65 cm
 • Potrava: hmyz, drobní obratlovci (ještěři, ptáčata), listy
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horská údolí, zahrady
 • Počet mláďat: 12 - 85
 • Doba inkubace: 150 - 200 dní
Region výskytu Asie
Asie

Arabský poloostrov (Saudská Arábie: provincie Asír

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost