header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Čimango žlutavý

Latinsky:Milvago chimachima
Anglicky:Yellow-headed Caracara
 • čimango žlutavý

Čimango obývá otevřené krajiny jako jsou savany, pastviny, bažiny a okraje lesů v blízkosti řek do nadmořské výšky 3600 m v Jižní Americe. Zde má veliký areál rozšíření a vyskytuje se téměř po celém území, nezasahuje jen na jižní cíp kontinentu. Díky rozšiřování pastvin a současném ústupu lesa za posledních 20 let, jeho stavy značně vzrostly. 

Čimanko žlutavý má krátká křídla (rozpětí 60 – 75 cm) a dlouhý ocas. V dospělosti je hlava zbarvena do žlutohněda s černým pruhem za okem. Spodní část těla je taktéž žlutohnědá. Vrchní část těla je hnědá se světlými skvrnami na letkách. Samice je o trochu větší než samec. 

Čimango žlutavý hnízdí na vysokých stromech a palmách. V bažinatých oblastech bez vysokých stromů si staví hnízda na různých vyvýšeninách. Samice snáší jedno až dvě hnědá vejce se žlutohnědými skvrnami.

Čimango se řadí mezi všežravce. Živí se mršinami, žábami, ještěrkami, rybami, ovocem, hmyzem nebo klíšťaty, které vyzobává z kůže pasoucímu se dobytku. Byl spatřen i při vytrhávání kousků masa z otevřené rány zraněného skotu.

O druhu
 • Řád: Dravci (Falconiformes)
 • Velikost: 40-45 cm
 • Potrava: všežravec: obratlovci a jejich mršiny, ovoce, hmyz
 • Aktivita: denní
 • Biotop: otevřená krajina, okraje lesů u řek
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 0,315-0,335 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Kolumbie, Ekvádor, Venezuela, Brazílie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost