header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Co je EAZA?

Co je EAZA a proč jsme jejím členem?

 


Zoo Liberec chce a potřebuje být členem světových profesních organizací - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

 


Jedná se o regionální stavovskou organizaci, respektovanou v rámci světového ochranářského a chovatelského společenství. Srovnání s EU úplně nepokulhává, ale nejedná se o Evropskou unii. Členství v EAZA mimo jiné šetří zoologickým zahradám nemalé finanční prostředky a řadu problémů. Jen členství v EAZA nám umožňuje být součástí záchranných chovatelských programů v rámci kterých zvířata získáváme zdarma a zároveň pro ně máme odbyt. Naopak nebýt členem znamená se k většině druhů (vesměs návštěvnicky atraktivním) vůbec nedostat. Avšak i EAZA občas přijímá pro nás obtížně akceptovatelná nařízení či „doporučení“.
Na konci srpna 2018 prošla liberecká zoo velmi tvrdou a náročnou kontrolou v rámci EAZA akreditačního procesu. Zahraniční auditoři si během dvou dnů prohlédli velmi pečlivě všechny naše areály a seznámili se se všemi aktivitami.
Na oficiální výsledky si budeme muset ještě pár týdnů počkat, ale předběžně již výsledek známe. Zoo Liberec je v mezinárodním měřítku vysoce hodnocena díky svému dobře spolupracujícímu a erudovanému týmu. Mezi sledovanými parametry jsme obstáli z hlediska propracovanosti systému vzdělávacích programů pro veřejnost (DIVIZNA), zapojení do praktické ochrany přírody a ohrožených druhů (jak v domovském regionu díky aktivitám ARCHY, tak i v zahraničí díky dlouholeté podpoře terénních projektů na ochranu biodiverzity a rozvojovou pomoc prostřednictvím České koalice na ochranu biodiverzity).
Stručná prezentace EAZA ZDE (prezentace s českými titulky od Šárky Novákové)

footer.less
Vytvořila společnost