header.less
animal.less

Goldbauchmangabe

Latein:Cercocebus agilis chrysogaster
English:Golden-bellied mangabey
 • mangabej zlutobrichy.JPG

Zoo Liberec chová mangabeje žlutobřiché od roku 2013. Jedná se o samčí skupinu tvořenou 3 jedinci.

V současné době jsou mangabejové dočasně umístěni v Zoo Ostrava.

Na chov mangabeje žlutobřichého přispívají:

Penzion UKO Bedřichov

Tierarten
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 45-66 cm délka těla, 50-75 cm ocas
 • Potrava: všežravec (ovoce, listy, houby, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné a bažinaté lesy
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 6-14 kg
 • Doba březosti: 165-180 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

Kongo: NP Salonga

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von