header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Helmperlhuhn

Latein:Numida meleagris
English:Helmeted Guineafowl
 • perlička_1.jpg

Perličky kropenaté můžete spatřit v dolní části zoologické zahrady v bažantnici. Perličky jsou chovány společně se supy kapucíny. 

Tierarten
 • Řád: Hrabaví (Galliformes)
 • Velikost: 50-60 cm délka těla
 • Potrava: všežavec (semena, bezobratlí, drobní obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savana, pole, řídký les
 • Počet mláďat: 6-12
 • Hmotnost: 1-1,5 kg
 • Doba inkubace: 26-28 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von