header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Indischen Elefant

Latein:Elephas maximus
English:Asian elephant
 • IMG_9111.JPG
 • slonisko.jpg
 • IMG_9115.JPG
 • Slon indický

Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958, kdy do zahrady přijela asi dvouletá samice slona indického Kity. Její ubikace a výběh se nacházel v prostorách úseku dnešních stájí. Slonice bohužel o 7 let později uhynula následkem nevhodného krmení ze strany návštěvníků. Chov slonů indických se obnovil o dva roky později v roce 1967, kdy do Zoo přiletěla z indické Kalkaty čtyřletá Rání. Ve stejném roce jí začala dělat společnost podobně stará slonice Gaurí, původem z indické Zoo Mysore. Obě slonice byly v roce 1972 přesunuty do nového pavilonu, který je k chovu slonů využíván dodnes. V roce 1974 se chov rozrost o dalšího člena, tentokrát o samici slona afrického jménem Tana, která pocházela z volné přírody. Rání přežila obě své soukmenovkyně. 

Zoo Liberec v současné době chová slonici Rání (*1963) a slonici Balu (*1984 z přírody), která příjela v roce 2013 z německého Münstru.

Na chov slona indického přispívají:

Tereza a Zdeněk Čálkovi, Česká Lípa - 5/2019
Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská a žáci Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p.o. - 12/2018 
Sabine Tiedemann - 9/2017
Renault Česká Republika, a.s. - DACIA - 8/2018

 

Sbírka na pavilon slonů

ZOO Liberec od roku 2013 taktéž sbírá prostředky na nutnou modernizaci a revitalizaci pavilonu slonů, která by zajistila možné pokračovaní chovu chobotnatců. Stávající pavilon z počátku 70. let minulého století neumožňuje bezkontaktní držení slonů, které je pro budoucnost chovu zásadní a je nutná i stavební rekonstrukce celého objektu. Minimální nutná částka pro zahájení prací činí cca 6 mil. Kč.

Příspěvky na modernizaci libereckého slonince můžete poukázovat na zvlástní účet: 107-9204300217/0100

 

Tierarten
 • Řád: Chobotnatci (Proboscidea)
 • Velikost: 250 - 300 cm výška v kohoutku
 • Potrava: býložravec (kůra stromů, listy, kořínky, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický deštný les, travnatá území
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 2000-5000 kg
 • Doba březosti: 660-680 dní
Region des Auftretens Asie
Asie

jižní a jihovýchodní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
erstellt von