header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Männenrobbe

Latein:Otaria byronia
English:South American Sea Lion
 • Lachtan hřivnatý
 • DSC_0076.jpg
 • lachtani2-uV2-m.jpeg
 • Lachtan hřivnatý

Domovinou lachtana hřivnatého čili lvouna jsou vody s písečným pobřežím na jihu Jižní Ameriky a na Falklandských ostrovech. Své jméno získal lachtan podle prodloužené srsti na krku, která vytváří dojem hřívy. Samec dorůstá velikosti až 2,5 m a váhy 250 kg. Samice je menší a dosahuje hmotností okolo 140 kg. 

V době rozmnožování se samci shromažďují do kolonie, kde si každý vybojuje své místo (takzvaný harém), na které láká samice. Nejsilnější samci mívají v koloniích až 80 samic, většinou však harémy čítají pod dvacet zvířat. V této době využívají zásobu podkožního tuku a vůbec nepřijímají potravu. Samice je březí 333 - 340 dní, poté rodí jedno mládě o velikosti 85 cm a váze 10 - 15 kg. Samice má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět pro ni v ideální dobu. 

Hlavní složku potravy tvoří ryby, dále i hlavonožci, korýši nebo tučňáci. Ve svém žaludku mají lachtani kameny, které jim pomáhají rozmělňovat potravu. Pro svoji kůži a z obav rybářů o zničení rybích populací, byl lachtan v minulosti hromadně vybíjen. V současné době se počet jedinců stabilizoval. K jejich přirozeným nepřátelům patří hlavně žraloci a kosatky.

Dožívají se 25 let.

Zapojen do programu ESB.

 

Lachtany hřivnaté chová Zoo Liberec od roku 1975. V současné skupině je jeden samec Hugo (*2009) narozený v Zoo Lešná, samice Mano (*2008) odchovaná v Zoo Liberec a jejich společný potomek samička Amalia (*2015).

Na chov lachtana hřivnatého přispívají:

 Marek Rybář - 1/2019

Tierarten
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 230-280 cm délka těla
 • Potrava: masožravec (ryby, hlavonožci, korýši)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: moře a pobřeží
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 140-250 kg
 • Doba inkubace: 333-340 dní
Region des Auftretens Jižní Amerika
Jižní Amerika

jih Jižní Ameriky, Falklandské ostrovy

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von