header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Mantelpavian

Latein:Papio hamadryas
English:Hamadryas Baboon
 • Pavián pláštíkový
 • Pavián pláštíkový
 • mládě paviána pláštíkového
 • samice paviána pláštíkového

Zoologická zahrada Liberec chová paviány od roku 1956. Současnou skupinu tvoří dva dospělí samci, osm samic a dvě mláďata z roku 2017 (samec, samička).

Z důvodu rekonstrukce jejich původní ubikace jsou paviáni dočasně umístěni ve výběhu naproti tygrům.

Na chov paviána pláštíkového přispívají:

Vendula Chlupáčová - 1/2019
Tamara Ottová - 12/2018
Adéla Geppertová - 5/2018

Tierarten
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 50-95 cm délka těla, 42-60 cm ocas
 • Potrava: všežravec (tráva, ovoce, bezobratlí, menší savci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: stepi, savany, skalnaté pouště, horská údolí
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 10-21 kg
 • Doba březosti: 165-184 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

severovýchodní Afrika, Arabský poloostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von