header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Pferdeantilope

Latein:Hippotragus equinus
English:Roan Antelope
 • Antilopa koňská
 • Antilopa koňská
 • IMG_6795 (3).JPG
 • IMG_6797 (2).JPG

Tento druh chová ZOO Liberec od roku 1984. 

Na chov antilopy koňské přispívají:

Bc. Veronika Adamčíková

 

V květnu roku 2015 se nám narodily do stáda další dva přírůstky - samičky Kitwana (16. 5. 2015) - otec Kasungu, matka Malaika a Swala (31. 5. 2015) - otec Kasungu, matka Mweru.

Nejnovější mládě se narodilo 19.6. 2016 a dostalo od ošetřovatelů jméno Mutare.

V roce 2017 přišel na svět sameček Marwell ( 21. 4. 2017)

 • IMG_6795 (3).JPG
 • IMG_6797 (2).JPG
Tierarten
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 150 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savana, řídký les
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 220-300 kg
 • Doba březosti: 270-280 dní
Region des Auftretens Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von