header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latein:Prionailurus rubiginosus
English:Rusty-spotted Cat
 • kocka cejlonska.JPG
 • kc.jpg
 • kc2.jpg
 • kc5.jpg

Kočku cejlonskou chová liberecká zoologická zahrada od roku 2012, kdy sem přišla samička Duwa ze Zoo Ostrava. K ní v roce 2014 přibyl ještě samec Dahira. Tento pár je prozatím bez mláďat. 

Na chov kočky cejlonské přispívají:

Lenka a Lucka Lapihuskovy - 12/2018
Rommy Agency - 12/2018 
Aneta a Fanda Rozkovcovi - 12/2018
Běta a Hynek Vanerovi - 4/2018

Hana Němečková - 12/2017
Sam G Willcox - 1/2018
žáci 6. třídy ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou - 2/2018

Tierarten
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 48 cm délka těla
 • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, žáby)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: suchý listnatý les, louky
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 1,5 kg
 • Doba březosti: 70 dní
Region des Auftretens Asie
Asie

Indie, Srí Lanka

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
erstellt von