header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latein:Haliaeetus albicilla
English:White-tailed Sea-eagle
 • Orel mořský
 • ZOO 18.JPG
 • ZOO 287.jpg

.

 

 

Zoologická zahrada chová orly mořské od roku 1984. ZOO je od roku 1999 zapojena do reintrodukčního programu orla mořského v Izraeli.

Na chov orla mořského přispívají:

B&B Novotná - 1/2018

Tierarten
 • Řád: Dravci (Falconiformes)
 • Velikost: 69-92 cm
 • Potrava: masožravec (obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: v blízkosti vod
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 4,1-5,5 kg
 • Doba inkubace: 38-40 dní
Region des Auftretens Evropa
Evropa

celá severní polokoule kromě Ameriky

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von