header.less
animal.less

Südamerikanischer Nasenbär

Latein:Nasua nasua
English:South American coati
 • Nosál červený
 • Nosál červený

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh medvídkovité šelmy od roku 2004. V současné době je k vidění ve výběhu tapírů pouze jeden starší samec.

Na chov nosála červeného přispívají:

Viola a Pavel Kučerovi - 12/2018

Tierarten
 • Řád: šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 67-137 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (hlízy, plody, ptačí vejce a mláďata)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: listnaté a smíšené lesy
 • Počet mláďat: 1-7
 • Hmotnost: 3-8 kg
 • Doba březosti: 70-77 dní
Region des Auftretens Jižní Amerika
Jižní Amerika

Venezuela, Kolumbie, Argentina, Uruguay

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von