header.less
animal.less

Tadschikistan-Wildschaf

Latein:Ovis orientalis bocharensis
English:Bukhara Urial
 • urial bucharský, foto: P. Koubovský
 • samice uriala bucharského
 • urial bucharský
 • mládě uriala bucharského

Zoo Liberec jako jediná zoologická zahrada v České republice chová tyto ohrožené kopytníky, a to od roku 2011. V současné době můžete v zahradě spatřit skupinu tvořenou 2 samci a 4 samicemi.  

Na chov uriala bucharského přispívají:

Adélka, Jaroslav a Lenka Šediví - 5/2019
Magnalink, a.s. - 6/2018

V Liberecké zoologické zahradě se v roce 2014 narodilo vůbec první mládě uriala bucharského v Česku. O několik let později, v květnu 2017, se úspěch zopakoval se samičkou Giang.

 

 • mládě uriala bucharského
 • mládě uriala bucharského
 • urial-mládě
Tierarten
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 80-90 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: hory
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 40-50 kg
 • Doba březosti: 190 dní
Region des Auftretens Asie
Asie

Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
erstellt von