header.less
wir gehören zusammen
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zwergseidenäffchen

Latein:Cebuella pygmaea pygmaea
English:Pygmy marmoset
 • Kosman zakrslý
 • kosman s ML.jpg
 • kosman zakrslý, foto: Špaček

 

 

Zoologická zahrada Liberec chová kosmany zakrslé od roku 2012. Současnou chovnou skupinu tvoří jeden dospělý samec, jedna samice a jejich mláďata. V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady.

Na chov kosmana zakrslého přispívají:

Stanislav Krupka - 3/2019
Markétka, Radka, Miloslav a Jiříček Fišerovi - 1/2019
Vlasta a Jana Jůzlovy - 5/2018

V roce 2017 se kosmanům narodila dvě mláďata.

 • kosman s ML.jpg
Tierarten
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 19-38 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (ovoce, nektar, hmyz, ptáci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0,12-0,14 kg
 • Doba březosti: 119-142 dní
Region des Auftretens Jižní Amerika
Jižní Amerika

Z. Brazílie, JV. Kolumbie, V. Ekvádor, V. Peru

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
erstellt von