header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Dvojzoborožec hnědavý

Latinsky:Buceros hydrocorax
Anglicky:Rufous Hornbill
 • IMG_4452_Fotor.jpg
 • IMG_2610_Fotor.jpg
 • Dvojzoborožec hnědavý

Dvojzoborožec hnědavý obývá rozsáhlé primární i sekundární lesy Filipínských ostrovů do nadmořské výšky 2100 m. Zde vytváří tři poddruhy, z nichž pro poddruh z Luzonu a ostrova Mariduque je typický zcela červený zobák. Zbývající dva poddruhy mají zobák u kořene červený a druhou polovinu žlutě zbarvenou až po špičku.

Dvojzoborožci žijí v menších skupinách tvořených 3-7 jedinci, kteří pomáhají rozmnožujícímu se páru v době hnízdění. V tuto dobu zazdí samec samici v dutině stromu, ponechá jí jen malý otvor, kterým samici a později i mláďatům podává potravu. Tímto způsobem je samice s mláďaty dokonale chráněna před predátory. Samice snáší až 4 vejce, na nichž sedí prozatím neznámou dobu. Při krmení samice a mláďat vypomáhají i ostatní členové skupiny. O odchovu v přírodě je jen málo zpráv.

Tento druh zoborožce tráví většinu života v korunách stromů, kde si obstrává i většinu potravy v podobě ovoce a semen. Na zem slétá jen časně ráno, kdy sestupuje za potravou pro larvy hmyzu, stonožky a kobylky. 

O druhu
 • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Velikost: 60-65 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, semena, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 1,17-1,82 kg
Region výskytu Asie
Asie

Filipíny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost