header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Dvojzoborožec indický

Latinsky:Buceros bicornis
Anglicky:Great Hornbill
 • Dvojzoborožec indický
 • Dvojzoborožec indický

Domovinou dvojzoborožce indického je kromě Indie, Nepálu i jižní Čína, Malajsie, Kambodža, Barma, Vietnam, Thajsko a Indonézie. Obývá primární deštné lesy s mohutnými stromy až do nadmořské výšky 2000 m.

Dvojzoborožec je převážně černobílého zbarvení. Temeno, líce a krk vypadají žlutavě hnědě. Ve skutečnosti jsou bílé, jejich zbarvení je způsobeno olejem z mazové žlázy. Šedé nohy jsou krátké a slabé. Samici od samce lze rozeznat podle očí. Samice má duhovku bílou a kůži kolem očí růžovou až červenou. Samec má duhovku červenou, s černou kůží kolem očí. Nejcharakterističtějším rysem dvojzoborožce je jeho ostře žlutý zahnutý zobák, na horní čelisti ozdobený rohovinovým nástavcem. Zobák s nástavcem vypadá těžce a nešikovně, ve skutečnosti je velmi lehký. Je tvořen lehkými vlákny z dutých kostí. Hlavními funkcemi zobáku jsou vytváření nosních zvuků (slouží jako rezonanční komora) a indikace pohlavní zralosti. Mladému jedinci trvá 5 let, než je zobák plně funkční. Dvojzoborožec létá málo, těžkopádně a poměrně hlučně, údery křídel jsou jasně slyšitelné. Lehce se prozradí díky charakteristickému křiku, nejčastěji zpívají ve dvojicích. Zpěv umožňuje ptákům udržovat kontakty, samci jím také označují teritorium.

Dvojzoborožci jsou velmi společenští, tvoří malé skupiny složené z dominantního hnízdícího páru, nedospělých jedinců a mláďat. Jsou teritoriální a mají pevný denní rozvrh: čas na jídlo a na spánek. V době páření (leden – duben) se samci ozývají daleko silnějším hýkavým křikem, zesílení hlasu pomáhá zobák. O samici se samci perou v letu, mohou při něm do sebe i narazit hlavami. Hnízdí ve stromových dutinách. Samec sbírá ze země trus a kousky hlíny, rostlin, dužin i zbytky plodů. Tuto směs přežvýká a předá samici, která se v dutině „zazdí“. Ponechá si jen malý otvor, kterým jí samec nosí potravu po dobu 6 – 8 týdnů. Důvodem izolace je ochrana před predátory. Samice snáší 1 – 4 vejce a sedí na nich okolo 40 dnů. Během izolace samice přepelichává, a není tedy schopna létat. Po dvou týdnech života mláďat se samice vyklove ven a pomáhá samci s krmením. Z hnízda se později dostane zpravidla jen jedno mládě.

Dvojzoborožci hrají důležitou roli v regeneraci pralesa tím, že nestrávená semena z plodů, kterými se živí, roznášejí s trusem po pralese. Převážnou složku potravy tvoří fíky. Ovocné plody jsou jejich nejoblíbenější potravou. Jídelníček doplňují drobnými živočichy (hadi, ještěrky, malí hlodavci, větší hmyz). Zajímavé je, že nikdy nebyli spatřeni při pití vody.

V současné době je v přírodě ohrožen ztrátou přirozeného prostředí a lovem. Jeho zobák využívají domorodci ve své tradiční medicíně. 

Zapojen do programu EEP.

O druhu
 • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Velikost: 95-105 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, hmyz, menší obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy
 • Počet mláďat: 1-4
 • Hmotnost: 2,1-3,4 kg
 • Doba inkubace: 38-40 dní
Region výskytu Asie
Asie

jižní a jihovýchodní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost