header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latin:Damaliscus pygargus phillipsi
English:Blesbock
 • DSC_1332Hanya.jpg
 • Buvolec běločelý
 • IMG_1932.JPG
 • Buvolec běločelý

Zoo Liberec chová buvolce běločelé od roku 1973. Od té doby prošlo zahradou 120 jedinců tohoto druhu.

Na chov alpaky přispívají:

Filip Černý

V roce 2015 se narodila tři mláďata, samečci. V roce 2016 (6. 5. 2016) se jejich stádo rozrostlo o další samičku, Hamaki.

V roce 2017 rozšířily stádo dvě samičky - Holly (25. 4. 2017) a Marry (29. 4. 2017).

 • DSC_1331Hamaki.jpg
 • DSC_1346Hamaki.jpg
The species
 • Order: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Size: 85-100 cm výška v kohoutku
 • Diet: býložravec (tráva)
 • activity: denní
 • biotope: savana
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 50-80 kg
 • gestation: 220-250 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by