header.less
animal.less

Bukharan Markhor

Latin:Capra falconeri heptneri
English:Bukharan Markhor
 • Koza šrouborohá
 • DSC07720.jpg

 

 

The Bukhara urial (a subspecies of the wild sheep Ovis orientalis) is found in the wild in Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. But the numbers of Bukhara urials are unstable. At the end of the 1980s, the wildlife population of the Bukhara urial was estimated at about 1,000 individuals. Their population is still decreasing, and in some areas the numbers of urials are very low. At present, the population size is estimated to have only 250 individuals and, therefore, the Bukhara urial belongs to the most endangered mammals on our planet.

The greatest threat to urials living in the wild is poaching, which was absolutely uncontrollable, especially during the Tajik civil war. Besides, rivalry for resources with domestic animals, enhanced by extreme climatic conditions, such as great heat and harsh winters, poses a threat, as well.

The Bukhara urial is characterized by sexual duality, as one can note the difference between an adult male and female at first glance. Males have a dark mane and impressive horns curved into circles, which can be several metres long.

The reproduction cycle begins in mid-October and lasts until mid-November, and young are born in early April.

The main predators of urials are leopards and jackals.

So far, the International Union for Conservation of Nature has not rated this subspecies according to the threat level.

The species
 • Regulations: Artiodactyla
 • Size: 110 cm
 • Diet: herbivore
 • activity: day
 • biotope: mountains
 • quantity of infants: 1-2
 • Weight: 90-100 kg
 • gestation: 147-154 days
Region occurrence Asie
Asie

střední Asie (Afghánistán, Kašmír)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Created by