header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Carpathian lynx

Latin:Lynx lynx carpaticus
English:Carpathian Lynx
 • IMG_0601-v3.jpg
 • Rys karpatský
 • Rys karpatský
 • divoká idylka.jpg

Zoologická zahrada Liberec chová jednoho dospělého samce a samici, kterým se v červnu roku 2017 narodila dvočata (sameček a samička).

Na chov rysa karpatského přispívají:

Plaston Lebeda a syn - 2/2018
Dětský pravěký skanzen Altamira v Kosmonosech - 12/2018

Na začátku červa roku 2017 se našemu chovnému páru narodila dvojčata, sameček Dayon a samička Desari.

 • Dayon a Desari - rys karpatský
 • 2419U.jpg
 • 2818U.jpg
 • 2887U.jpg
The species
 • Order: Šelmy (Carnivora)
 • Size: 70 cm v kohoutku
 • Diet: masožravec (savci, ptáci)
 • activity: soumrak a noc
 • biotope: lesy mírného pásma
 • quantity of infants: 2-4
 • Weight: 20-25 kg
 • gestation: 70 dní
Region occurrence Europe
Europe

Evropa, Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by