header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Cotton-headed Tamarin

Latin:Saguinus oedipus
English:Cotton-headed Tamarin
 • Tamarín pinčí
 • Tamarín pinčí

Zoologická zahrada Liberec chová tyto drápkaté opičky od roku 2010. V současné době je v Pavilonu opů k viděný jeden chovný pár.

Na chov tamarína pinčího přispívají:

Alice a Jiří Maštálkovi - 1/2019
Stanislav Krupka
- 4/2019
Ing. Zuzana Povšíková - 1/2018
Vojtěch Humlíček - 10/2018
Vašek Štych - 12/2017
Ing. Josef Němeček - 12/2017
ZŠ BROUMSKÁ 4.C - 6/2018

 

The species
 • Order: Primáti (Primates)
 • Size: 60 cm délka těla s ocasem
 • Diet: všežravec (ovoce, nektar, hmyz, ptáci)
 • activity: denní
 • biotope: nížinný opadavý les
 • quantity of infants: 1-2
 • Weight: 0,4-0,45 kg
 • gestation: 140 dní
Region occurrence Jižní Amerika
Jižní Amerika

Kolumbie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Created by