header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Diana Monkey

Latin:Cercopithecus diana
English:Diana Monkey
 • kočkodan dianin.jpeg
 • Diana-guenon-eating.jpg

Kočkodan získal své druhové jméno díky bílému zbarvení srsti nad obočím, které připomíná čelenku bohyně lovu Diany. Jedná se o pestře zbarveného primáta, který má kromě výrazně bílého hrdla a límce také hnědooranžový hřbet a vnitřní část stehen.

Kočkodan Dianin se vyskytuje v Západní Africe od Pobřeží slonoviny po Ghanu. Zde obývá především tropické deštné lesy, ale jsou známy i skupiny kočkodanů vyskytující se poblíž lidských sídel a plantáží. Většinu života tráví tento primát na stromech ve vyšších patrech a v noci odpočívá v jejich korunách.

Kočkodan Dianin žije ve skupinách obvykle čítajících 5 - 13 členů, které jsou tvořeny jedním dominantním samcem a několika samicemi s jejich mláďaty. V úživném prostředí je možné pozorovat skupiny o 30 až 50 jedincích. Členové skupiny se mezi sebou dorozumívají a hájí si své teritorium různými pohyby těla a zvuky. Kočkodani vydávají varovná volání, která se liší v závislosti na druhu predátora. Jiný hlas používají, když spatří orla a jiný například na levharta. Dokáží reagovat pískáním i na varování jiných živočišných druhů, jako jsou veverky nebo antilopy chocholatky.

Za potravou vyhledávají převážně ovocné plody, listy, semena, květiny a hmyz. Spíše výjimečně si pochutnají na menších obratlovcích. 

V přírodě je tento nádherný primát ohrožený ztrátou životního prostředí (kácením deštných lesů) a lovem pro maso.

Zahrnut v CITES příloze I a EEP.

Zoo Liberec chová kočkodany od roku 2017, kdy k nám přicestoval chovný pár ze Zoo Ostrava.

The species
 • Order: Primáti (Primates)
 • Size: 100-150 cm délka těla i s ocasem
 • Diet: všežravec (ovocné plody, semena, hmyz)
 • activity: denní
 • biotope: tropické deštné lesy
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 3.9-5.5 kg
 • gestation: 150-180 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

Pobřeží slonoviny, Ghana

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Created by