header.less
animal.less

Helmeted Guineafowl

Latin:Numida meleagris
English:Helmeted Guineafowl
 • Helmeted-guineafowl-walking.jpg
 • perlička

Perličky kropenaté můžete spatřit v dolní části zoologické zahrady v bažantnici. Perličky jsou chovány společně se supy kapucíny. 

The species
 • Regulations: Hrabaví (Galliformes)
 • Size: 50-60 cm délka těla
 • Diet: všežavec (semena, bezobratlí, drobní obratlovci)
 • activity: denní
 • biotope: savana, pole, řídký les
 • quantity of infants: 6-12
 • Weight: 1-1,5 kg
 • incubation: 26-28 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

subsaharská Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by