header.less
We belong Together:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

In situ

Co je ochrana IN SITU?

Úlohou a cílem moderních zoologických zahrad není jen chov a péče o hrožené a vzácné druhů zvířat přímo v zoologických zahradách, ale čím dál větší důraz je také kladen na ochranu fauny a flóry ve volné přírodě v místech jejich přirozeného výskytu - tzv. ochrana IN SITU.

Bohužel pro mnoho vzácných druhů už není ochrana in situ možná kvůli stoupajícímu vlivu člověka. Je-li zbytková populace zvířat příliš malá na to, aby přežila, nebo se zbývající jedinci nacházejí mimo chráněné území, pak nemusí být ochrana in situ účinná. Za takových okolností je jediným způsobem záchrany druhů před vyhynutím udržování jedinců v umělých podmínkách pod lidským dohledem v zajetí. Tato strategie je známa jako ochrana EX SITU.

Jsou známé případy několika živočišných druhů, které v přírodě už vyhynuly a přežívají pouze díky záchovným programům zoologických zahrad. V ZOO Liberec je to například lev berberský. 

Zoo Liberec se podílí na ochraně vzácných druhů zvířat a biodiverzity obecně v rámci těchto svých in situ projektů:

 

  • ISCP
  • Talarak
  • Save-elephants
  • Reintrodukce vzácných dravců
  • Reintrodukce a monitoring oslů somálských
Entrance fee
Adults:5 €
Children under 3 years:free
Children 3 - 15 years:4 €
Students, seniors over 65 years:4 €
Opening hours
closed
How to get to us
footer.less
Created by