header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Lion-tailed Macaque

Latin:Macaca silenus
English:Lion-tailed Macaque
 • makak lví, foto: J. Mikoláš
 • makak lví
 • mládě makaka lvího, nar. 12.9.2015

Zoologická zahrada Liberec začala s chovem makaků lvích jako první v České republice již v roce 1967. Od té doby bylo v Zoo Liberec chováno 54 jedinců (2018).

V soušasné době naše zahrada chová skupinu makaků tvořenou jedním dospělým samcem Vikim (*2001), dvěma samicemi Franziskou (*2007) a Saphirou (*2008) a jejich mláďaty - dospívajícími samečky Filim (*2014), Kilim (*2014) a Mischonem (*2015).

Na chov makaků lvích přispívají:

Marie Michlerová - 11/2018
žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Mladá Boleslav - 10/2018

První odchov se podařil v roce 1971. Poslední mládě se narodilo v září 2015.

 • mládě makaka lvího, nar. 12.9.2015
The species
 • Order: Primáti (Primates)
 • Size: 42-61 cm délka těla, 24-39 cm ocas
 • Diet: všežravec s převahou rostlinné složky (ovoce)
 • activity: denní
 • biotope: tropické monsunové lesy
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 2-10 kg
 • gestation: 162-186 dní
Region occurrence Asie
Asie

Indie (Karnataka, Kerala, Tamil Nadu)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Created by