header.less
animal.less

Maneless Zebra

Latin:Equus quagga borensis
English:Maneless zebra
 • Zebra bezhřívá

Zoologická zahrada Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006. Skupinu tvoří jeden dospělý samec, tři samice a jejich mláďata.   

Na chov zebry bezhřívé přispívají:

Ing. Aneta Šajbenová - 3/2018
Jitka, Jana a Honza, Eliška a Kuba Marxovi - 12/2018


Samička Candy, nar. 2.8.2015, matkou je Kora (*2005) a otcem samec Indy (*2010). V roce 2017 přišel na svět sameček Kito (25. 3. 2017) a sameček Horus (28. 4. 2017).

 • Zebra bezhřívá
The species
 • Regulations: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Size: 120-140 cm v kohoutku, 200-240 cm délka těla
 • Diet: býložravec (tráva, listy keřů)
 • activity: denní
 • biotope: savany, řídké lesy
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 160 - 340 kg
 • gestation: 365 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

Uganda, Keňa, Súdán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Created by