header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Maneless Zebra

Latin:Equus quagga borensis
English:Maneless zebra
 • Zebra bezhřívá

The maneless zebra is a steppe zebra subspecies. It lives in savannahs and shrubland in East Africa, especially in Kenya, Uganda and the Sudan, up to an altitude of 4,500 m. In 1918, it was assumed that this steppe zebra subspecies had become completely extinct in the wild. New research, however, confirmed the opposite. Even so, it is a highly endangered zebra species whose numbers are low in the wild.

The zebra acquired its generic name thanks to the reduced mane, which the animal nearly loses at the age of two or three. Males can completely lose the mane. The zebra’s body colour is ochre to dirty white, with broad black stripes. The stripes are oriented to the hooves.

Maneless zebras live in family groups consisting of 6 – 20 individuals that associate with herds of other ungulate species, such as wildebeests. A hierarchically arranged herd is led by the leading mare, with the last animal being an adult male. Young males are grouped into the so-called bachelor herds. After a year-long pregnancy, mares breed one foal that grows at the age of 12 months. 

In captivity, zebras can live for 20 - 40 years. 

Their natural enemies are in lions, hyenas, leopards, and cheetahs.

So far, the International Union for Conservation of Nature has not rated this subspecies according to the threat level.

Zoologická zahrada Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006. Skupinu tvoří jeden dospělý samec, tři samice a jejich mláďata.   

Na chov zebry bezhřívé přispívají:

Ing. Aneta Šajbenová - 3/2018
Jitka, Jana a Honza, Eliška a Kuba Marxovi - 12/2018


Samička Candy, nar. 2.8.2015, matkou je Kora (*2005) a otcem samec Indy (*2010). V roce 2017 přišel na svět sameček Kito (25. 3. 2017) a sameček Horus (28. 4. 2017).

 • Zebra bezhřívá
The species
 • Order: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Size: 120-140 cm v kohoutku, 200-240 cm délka těla
 • Diet: býložravec (tráva, listy keřů)
 • activity: denní
 • biotope: savany, řídké lesy
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 160 - 340 kg
 • gestation: 365 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

Uganda, Keňa, Súdán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Created by