header.less
We belong Together:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Primary school

Kontakty pro objednání programu:

Zuzana Šafaříková
email: safarikova@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 120

Ing. Leoš Havle
email: havle@zooliberec.cz
tel.: + 420 487 377 128

Stáhněte si do svého počítače přihlášku (.xls soubor), vyplňte ji a zašlete mailem na výše uvedené adresy!

Přihláška na program v ZOO Liberec (MS Excel)

 

Novinka!

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 75 Kč/ žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků! Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
Komentovaná prohlídka ZOO, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně jejich významu pro člověka obecně. Děti se pomocí různých typů her učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.
Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem. Hravou formou s využitím interaktivních prvků děti „navštíví" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Naučí se chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech. Komentovaná prohlídka s průvodcem doplněná pracovními listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 2. stupeň

3. Jací jsme

Cílem programu je ze získaného maxima informací vytvořit charakteristiku pozorovaného druhu včetně zdůvodnění a porovnání údajů o zvířeti: denní, noční, všežravec, starší jedinec, mládě, aktivní, pasivní...
Účastníci ve skupinách poznatky zpracovávají a zjišťují co mají společného zvířata i lidé. Učí se pracovat s pojmy instinkt, vrozené chování, základní životní potřeba, návyky, zkušenosti, enrichment...
Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody, součástí jsou pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu

Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

Pracovní list:

Jací jsme - 2. stupeň

4. Jací jsme - vůdce nebo diktátor

Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana. Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní, kdo je predátor, kdo kořist... Děti přiměřenou formou zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, základy společenských věd.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

5. ZOOexpedice

Program vede k získávání informací o potravním řetězci a využívá zákulisí ZOO - přípravnu krmiv a badatelnu. Hlavním tématem je fungování a náplň moderních ZOO, záchovné programy, biologie exotických zvířat, mezinárodní záchranné či vědecké projekty včetně významu zoologické zahrady včera a dnes. Mimo exkurze do zákulisí čeká děti poznávání a porovnávání velikostí, zabarvení, tvarů různých zoozajímavostí (svlečky, rohy, parazité...) i sestavování jídelníčku. Součástí je prohlídka ZOO s lektorem a pracovní listy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 30 Kč na žáka
Maximální počet dětí ve skupině: 15!

Pracovní list:

ZOOExpedice - 2. stupeň

6. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci kočkovitých, psovitých, promykovitých a dalších druhů šelem, s jejich základní charakteristikou, způsobem obživy, výskytem a chovem v zajetí. V tomto programu se děti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Součástí je porovnávání lebek kočkovitých šelem, chrupu, kůží a stop. Program doplňují pracovní listy.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu
Na počet 25 dětí nad 10 let jeden pedagogický doprovod zdarma

Pracovní list:

Šelmoviny - 2. stupeň

 

Základním školám nabízíme i permanentky za výhodné ceny:

Nabídka školních permanentek ZOO Liberec na rok 2015/16
Obohacení školní výuky v zajímavém prostředí plném exotických zvířat, ochranářských aktivit a užitečných informací. Pozorování zvířat a návštěva nejrůznějších edukačních akcí v zahradě.

Využijte nabídku šestiměsíční školní permanentky s platností od října 2015 do března 2015 nebo v měsících leden až březen 2016 a říjen až prosinec 2016 včetně za výhodné ceny: pro ZŠ a SŠ za 2 000 Kč!
Školní permanentka je přenosná v rámci školy a zahrnuje pět vstupů pro školní skupinu (max. 30 dětí), k tomu zdarma v rámci jednoho vstupu jeden průvodcovský program! (nikoli však Zooexpedice). 

Entrance fee
Adults:6 €
Children under 3 years:free
Children 3 - 15 years:5 €
Students, seniors over 65 years:5 €
Opening hours
Daily 8.00 - 18.00
Mo-Su, including holidays
The ticket office closes 60 minutes before actual closing time.
How to get to us
footer.less
Created by