header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Przewalski's horse

Latin:Equus przewalskii
English:Przewalski's horse
 • prevalskeho_web.png
 • kůň Převalského
 • kůň Převalského
 • kůň Převalského - mládě

The Przewalski’s horse (Equus przewalskii) horse was discovered in 1879 by Nikolai M. Przewalski, colonel and cartographer of the Russian Army, who obtained the skin and skull of a wild horse from Kyrgyz hunters. On his return to Russia, he handed over the remains of the animal to the natural scientist I. S. Polyakov, who described the finding scientifically as a new species, and named it after the discoverer in 1881.

The Przewalski's horse inhabited the stony steppe and half-wilderness of Central Asia on the borders of today's Mongolia and China. Due to a number of factors, such as competition with farm animals, hunting and climate change, it became extinct in the wild in the late 1960s. Since 1969, this species has survived only in zoological gardens. Thanks to the long-term international cooperation of the zoological gardens, the last wild horse species could be saved and returned back to its homeland.

The world’s Przewalski’s horse population numbers 2,010 specimens, and comes from 13 indigenous individuals. Over 500 horses live freely in the natural conditions in the protected areas of Mongolia and China. A further 250 individuals live in the steppe areas in Central Europe (the steppe in Hortobágy National Park in Hungary, Askania Nova steppe reserve in Ukraine, or in the Chernobyl exclusion zone).

This horse species is related to the domestic horse (separated 150,000 – 250,000 years ago), but differs in the stockier figure and shorter limbs. The Przewalski's horse is also characterized by a typical massive convex head with white fur around the nozzle, raised mane, a dark stripe on the back, oriented to the root of the tail, short horsehair on both sides of the root of the tail, and traces of lateral stripes on the limbs.

Przewalski’s horses form smaller herds, typically consisting of 5 – 15 individuals. However, while migrating for fodder, horses can form larger groups. Their herds consist of one male and several mostly mutually related mares with foals. One leading mare determines the direction and speed of the movement and searches for places with fodder sources, while the stallion remains at the fringe of the herd. Females breed one foal after a year-long pregnancy. Young mares remain in their native herds for a lifetime, unless they are lured by a strange male. By contrast, young males leave their herd at the age of two, and form bachelor groups consisting of equally old stallions. They become sexually mature at the age of five, and then try to lure females from harems, or take over harems.

The Przewalski's horse is included in the European Endangered Species Programme. 

Zoo Liberec začala koně Převalského chovat v srpnu v roce 2017, kdy do zahrady přicestovaly 3 mladé klisny z německé zoologické zahrady Norimberk - Bella (*2014), Clara (*2015) a Cindy (*2015).

Koně Převalského, které chová Zoo Liberec, jsou příslušníci tzv. A linie, což je chovná linie pocházející z jiných předků než ostatní koně Převalského. Liší se pouze genetickou výbavou, nikoliv však vzhledem.

 

K návštěvnickému komfortu významně přispívá Nadace ČEZ. Za jejího finančního přispění byla vybudována návštěvnická vyhlídka.

Datum ukončení projektu: květen 2017. 

The species
 • Order: Perissodactyla
 • Size: 220-280 cm
 • Diet: herbivore
 • activity: day
 • biotope: steepes and semidesert
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 200-350 kg
 • gestation: 328-343
Region occurrence Asie
Asie

Mongolia, China

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Created by